PHP 7.2 vs 8.0

Czy język PHP 8 jest lepszy od 7.2?

Zazwyczaj jest tak, że nowsza wersja języków programowania jest lepsza od starszej. Ostatecznie taka jest idea zmian. Teoretycznie język PHP 8 jest uważany za lepszy od wersji 7.2. Jakie więc nowe funkcjonalności i ulepszenia wprowadza ósemka? Można wśród nich wymienić:

• obsługę typów składniowych – PHP 8 umożliwia ścisłą kontrolę typów składniowych. Ma to przełożenie na bezpieczeństwo i wydajność aplikacji;

• operatory nowego wywołania: wraz z ósemką wprowadzono nowe operatory wywołania, co umożliwia łatwiejsze wywoływanie funkcji i metod bezpośrednio z obiektu;

• nowe funkcje języka takie jak: match, instanceof operator, nullsafe operator itp.;

• szybkość: PHP 8 jest szybszy niż 7.2, głównie dzięki ulepszeniom wynikającym z nowych funkcji języka.

Podsumowując, wersja 8 oferuje wiele ulepszeń i nowych funkcji, które umożliwiają łatwiejsze i efektywniejsze programowanie. Jak przy każdej migracji, zaleca się jednak zachowanie ostrożności, ponieważ niektóre zmiany mogą mieć wpływ na istniejące aplikacje. Tym bardziej, że jest to jednak nowy silnik języka.

Samą ocenę wersji pozostawiam jednak programistom, tym bardziej, że istotną rolę odgrywa tu przyzwyczajenie i indywidualne preferencje.